E5EN-C3QMT-500-N

E5EN-C3QMT-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-C3QMT-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: – Cặp nhiệt : K, J, T, E, L, U, N,…

E5EN-R3HMT-W-500-N

E5EN-R3HMT-W-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3HMT-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 100…240 VAC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5EN-Q3HMT-W-500-N

E5EN-Q3HMT-W-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3HMT-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L,…

E5EN-R3MTD-W-500-N

E5EN-R3MTD-W-500-N Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-R3MTD-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5EN-Q3MTD-W-500-N

E5EN-Q3MTD-W-500-N – Điều khiển nhiệt độ Omron E5EN-Q3MTD-W-500-N – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC. – Đầu vào cảm biến: Nhiệt độ – Cặp nhiệt: K, J, T, E, L,…