PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Công suất: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O:  8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC. Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình:…