FR-D720-5.5K

Biến tần FR-D720-5.5K Inverter Mitsubishi FR-D720-5.5K Công suất định mức: 5.5 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ ra…

FR-D720-3.7K

Biến tần FR-D720-3.7K Inverter Mitsubishi FR-D720-3.7K Công suất định mức: 3.7 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ ra…

FR-D720-2.2K

Biến tần FR-D720-2.2K Inverter Mitsubishi FR-D720-2.2K Công suất định mức: 2.2 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ ra…

FR-D720-1.5K

Biến tần FR-D720-1.5K Inverter Mitsubishi FR-D720-1.5K Công suất định mức: 1.5 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ ra…

FR-D720-0.75K

Biến tần FR-D720-0.75K Inverter Mitsubishi FR-D720-0.75K Công suất định mức: 0.75 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ ra…

FR-D720-0.4K

Biến tần FR-D720-0.4K Inverter Mitsubishi FR-D720-0.4K Công suất định mức: 0.4 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ ra…

FR-D720-0.2K

Biến tần FR-D720-0.2K Inverter Mitsubishi FR-D720-0.2K Công suất định mức: 0.2 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ…