MCB Mitsubishi BH-D6-2P-32A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-32A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 32A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-25A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-25A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-20A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-20A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 20A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-16A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-16A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 16A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-13A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-13A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 13A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-10A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-10A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 10A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

Báo Giá Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: BH-D6 2P 6A Dòng sản phẩm: MCB BH-D6 Số cực: 2P Frame size: 63AF Dòng…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-10A

Số cực 1P. Dòng điện định mức 10A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X. (4.64★ | 1022 Đánh…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-13A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-13A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 13A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-16A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-16A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 16A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-20A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-20A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 20A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-25A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-25A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 25A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…