Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 7.5KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 7.5KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 7.5KW Thông số kỹ thuật sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-7.5K Công suất động cơ: 7.5kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 5.5KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 5.5KW

Báo Giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 5.5KW Thông số kỹ thuật sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-5.5K Công suất động cơ: 5.5kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 3.7KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 3.7KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 3.7KW Thông số kỹ thuật sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-3.7K Công suất động cơ: 3.7kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW Thông số kỹ thuật sản phẩm: Biến tần FR-A840-2.2K Công suất động cơ: 2.2kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 1.5KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 1.5KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 1.5KW Thông số chi tiết sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-1.5K Công suất động cơ: 1.5kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.75KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.75KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.75KW Thông số kỹ thuật sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-0.75K Công suất động cơ: 0.75kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW  Thông số chi tiết sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-450K Công suất động cơ: 450kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW FR-A840-500K

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW  Thông số kỹ thuật: Biến tần FR-A840-500K Công suất động cơ: 500kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức:…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.4KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.4KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.4KW   Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-0.4K Công suất động cơ: 0.4kW Điện áp: 3 pha…