Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 132KW FR-A840-132K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-132K Công suất động cơ: 132kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 260A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 110KW FR-A840-110K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-110K Công suất động cơ: 110kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 216A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 90KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 90KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 90KW Thông số kỹ thuật: Biến tần FR-A840-90K Công suất động cơ: 90kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 180A…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 75KW FR-A840-75K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-75K Công suất động cơ: 75kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 144A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 55KW FR-A840-55K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-55K Công suất động cơ: 55kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 110A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 45KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 45KW  Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: Biến tầnFR-A840-45K Công suất động cơ: 45kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW Thông số sản phẩm: Biến tần FR-A840-37K Công suất động cơ: 37kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 71A…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V  Thông số kỹ thuật sản phẩm: Biến tần FR-A840-30K Công suất động cơ: 30kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức:…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-22K Công suất động cơ: 22kW Điện áp: 3 pha 380-500V…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 18.5KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 18.5KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 18.5KW Thông số kỹ thuật: Biến tần FR-A840-18.5K Công suất động cơ: 18.5kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 38A…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 15KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 15KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 15KW Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-15K Công suất động cơ: 15kW Điện áp: 3 pha 380-500V…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW Thông số chi tiết sản phẩm: Biến tần FR-A840-11K Công suất động cơ: 11kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định…