Biến tần Mitshubishi FR-A820-3.7K-1

– Công suất: 3.7 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 5.5 kW ; LD -5.5 kW ; ND – 3.7 kW ; HD – 2.2 kW…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-2.2K-1

– Công suất: 2.2 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 3.7 kW ; LD – 3.7 kW ; ND – 2.2 kW ; HD – 1.5…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-1.5K-1

– Công suất: 1.5 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 2.2 kW ; LD – 2.2 kW ; ND – 1.5 kW ; HD – 0.75…

Biến tần Mitshubishi FR-A820-0.75K-1

  – Công suất: 0.75 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 1.5 kW ; LD – 1.5 kW ; ND – 0.75 kW ; HD –…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 400KW FR-A840-400K

  Biến tần FR-A840-400K Công suất động cơ: 400kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 700A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 355KW FR-A840-355K

  Biến tần FR-A840-355K Công suất động cơ: 355kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 683A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 315KW FR-A840-315K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-315K Công suất động cơ: 315kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 610A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 280KW FR-A840-280K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-280K Công suất động cơ: 280kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 547A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 250KW FR-A840-250K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-250K Công suất động cơ: 250kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 481A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 220KW FR-A840-220K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-220K Công suất động cơ: 220kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 432A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 185KW FR-A840-185K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-185K Công suất động cơ: 185kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 462A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 160KW FR-A840-160K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-160K Công suất động cơ: 160kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 325A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…