MY4N AC100/110

MY4N AC100/110 Rơle 14 chân có đèn, 4PDT-5A Điện áp cuộn dây: 100 / 110VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động: 20ms Max.…

G3PE-215B DC12-24

Relay G3PE-215B DC12-24 Tải 1 pha 100~240VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 100 ~ 240…

G3PE-225B DC12-24

Relay G3PE-225B DC12-24 Tải 1 pha 100~240VAC, 25A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 100 ~ 240…

G3PE-515B-3N DC12-24

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Tải 3 pha 200~480VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện áp tải: 200 ~…

G3NA-205B DC5-24

Relay G3NA-205B DC5-24 Tải 5A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…

G3NA-210B AC200-240

Relay G3NA-210B AC200-240 Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240 VAC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2…

G3NA-220B AC200-240

Relay G3NA-220B AC200-240 Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…

G3NA-220B DC5-24

Relay G3NA-220B DC5-24 Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…

G3NA-240B AC200-240

Relay G3NA-240B AC200-240 Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển AC200-240 Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…

G3NA-240B AC100-120

Relay G3NA-240B AC100-120 Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển AC100-120 Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…

G3NA-410B DC5-24

Relay G3NA-410B DC5-24 Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…

G3NA-450B DC5-24

Relay G3NA-450B DC5-24 Tải 50A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of…