CJ2M-CPU33

Bộ lập trình CJ2M-CPU33 Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps, ,trang bị sẵn cổng Ethernet/IP (5★ | 308 Đánh giá)

CPM1A-20EDR1

CPM1A-20EDR1

PLC CPM1A-20EDR1 Module I/O mở rộng ngõ ra relay CPM1A-20EDR1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ vào/ra: 12 I / 8 O Số lượng module mở rộng…

CPM1A-40CDR-A-V1

CPM1A-40

PLC CPM1A-40CDR-A-V1 Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDR-D-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16 đầu ra relay. 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4 đầu…

CPM1A-30CDR-A-V1

CPM1A-30

PLC CPM1A-30CDR-A-V1 Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDR-D-V1 CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra relay. 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4…

CPM1A-20CDR-A-V1

CPM1A-10

PLC CPM1A-20CDR-A-V1  Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-20CDR-A-V1 CPU với 20 đầu I/O: 12 đầu vào, 8 đầu ra relay 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4…

CPM1A-10CDR-A-V1

CPM1A-10

PLC CPM1A-10CDR-A-V1   Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-10CDR-D-V1 CPU với 10 đầu I/O: 6 đầu vào, 4 đầu ra relay. 2 bộ điều chỉnh đặt analog,…