H7CN-XHNM

H7CN1

H7CN-XHNM Bộ đếm đặt trước một kênh H7CN-XHNM. Chế độ hoạt động: Đếm lên. Lưu bộ nhớ dự phòng: Có. Hiển thị: 4 chữ số, chiều cao ký tự 8…

H7CN-XLN

H7CN1

H7CN-XLN Bộ đếm đặt trước một kênh H7CN-XHNM. Chế độ hoạt động: Đếm lên. Lưu bộ nhớ dự phòng: không. Hiển thị: 4 chữ số, chiều cao ký tự 8…

H7CX-A-N

H7CX-A-N Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm Nguồn cấp: 100-240VAC Hiển thị negative trasmissive LCD, 6 số Chức năng đếm: 1-stage counter /…

H7EC-N

H7EC2

H7EC-N Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự 8.6mm Loại không có đèn nền (backlight) Ngõ vào không điện…

H7EC-NFV

H7EC2

H7EC-NFV           Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự 8.6mm Loại không có đèn nền…

H7ET-N

H7ET-N Size: 12*24 Chức năng :Đếm thời gian Màn hình hiển thị :Hiển thị LCD 7 số. Nguồn cung cấp:có sẵn pin. Cách thức ngõ vào :Không điện áp. Dải…

H7ET-N

H7ET-N Thông số: Size: 12*24 Chức năng :Đếm thời gian Màn hình hiển thị :Hiển thị LCD 7 số. Nguồn cung cấp:có sẵn pin. Cách thức ngõ vào :Không điện…