CP1L-L20DR-A

Bộ lập trình CP1L-L20DR-A PLC 12-DC input / 8-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 5Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1L-M30DR-A

Bộ lập trình CP1L-M30DR-A PLC 18-DC input / 12-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 10Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1L-M40DR-A

Bộ lập trình CP1L-M40DR-A Bộ lập trình 24 ngõ vào/ 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240 Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3…

CP1E-E20DR-A

Bộ lập trình CP1E-E20DR-A PLC 12-DC input / 8-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1E-E30DR-A

Bộ lập trình CP1E-E30DR-A PLC 18-DC input / 12-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1E-E40DR-A

Bộ lập trình CP1E-E40DR-A PLC 24-DC input / 16-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1E-NA20DR-A

Bộ lập trình CP1E-NA20DR-A Bộ lập trình Omron 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Tích hợp 2 ngõ vào Analog, 1 ngõ ra Analog. Nguồn Cấp AC100-240. (5★ | 878…

CJ2M-CPU11

Bộ lập trình CJ2M-CPU11   Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps (4.79★ | 692 Đánh giá)

CJ2M-CPU12

Bộ lập trình CJ2M-CPU12 Khối CPU bộ nhớ chương trình 10K steps (5★ | 542 Đánh giá)

CJ2M-CPU13

Bộ lập trình CJ2M-CPU13 Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps (5★ | 428 Đánh giá)

CJ2M-CPU31

Bộ lập trình CJ2M-CPU31 Khối CPU bộ nhớ chương trình 5K steps, ,trang bị sẵn cổng Ethernet/IP (4.64★ | 350 Đánh giá)

CJ2M-CPU33

Bộ lập trình CJ2M-CPU33 Khối CPU bộ nhớ chương trình 20K steps, ,trang bị sẵn cổng Ethernet/IP (5★ | 308 Đánh giá)