MCB Mitsubishi BH-D6-2P-32A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-32A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 32A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-25A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-25A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-20A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-20A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 20A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-16A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-16A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 16A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-13A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-13A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 13A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-10A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-10A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 10A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-6A

MCB 2B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-6A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 6A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-10A

MCB 1B

Số cực 1P. Dòng điện định mức 10A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X. (4.64★ | 1022 Đánh…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-13A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-13A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 13A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-16A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-16A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 16A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-20A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-20A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 20A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-25A

MCB 1B

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-25A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 25A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…