H7ET-N

H7ET-N Size: 12*24 Chức năng :Đếm thời gian Màn hình hiển thị :Hiển thị LCD 7 số. Nguồn cung cấp:có sẵn pin. Cách thức ngõ vào :Không điện áp. Dải…

H7ET-N

H7ET-N Thông số: Size: 12*24 Chức năng :Đếm thời gian Màn hình hiển thị :Hiển thị LCD 7 số. Nguồn cung cấp:có sẵn pin. Cách thức ngõ vào :Không điện…